Co zrobimy?

Fundacja Teren Otwarty wspólnie z Lubelską Grupą Badawczą oraz Biurem Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin od czerwca 2017 przeprowadza proces planowania partycypacyjnego, prowadzącego do przygotowania projektu koncepcyjnego z elementami projektu budowlanego dla zieleni, nawierzchni, placu zabaw oraz małej architektury dla Słomianego Rynku.

Powołaliśmy interdyscyplinarną grupę złożoną z badaczy, animatorów społecznych i procesów zmian oraz architektów, posiadającą niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Ponadto jako osoby realizujące badania w ramach projektów pozarządowych (m.in badania w ramach LSS-Rezydencje, Mapy Sentymentalne), znamy teren Słomianego Rynku i mamy zbudowane personalne relacje z poszczególnymi jego użytkownikami i mieszkańcami.

Zmiana w przestrzeni bez prowadzonych działań partycypacyjnych może skutkować niefunkcjonalnym zagospodarowaniem terenu, np. zamiast zbliżać mieszkańców, może być przyczyną konfliktów. Nasze doświadczenie i zrozumienie dla działań realizowanych wspólnie z mieszkańcami pozwoli na profesjonalne podejście do zadania.

W odróżnieniu od typowych konsultacji chcemy włączyć i umożliwić realny wpływ na ostateczny projekt różnym grupom interesu zebranym wokół Słomianego Rynku. Zależy nam na tym, by byli oni partnerami w tworzeniu koncepcji a nie jedynie jej konsultantami. Różne podmioty, np. przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje, posiadają inne wyobrażenie o funkcjonalności Słomianego Rynku.

Naszym zadaniem jest doprowadzić do wspólnej i spójnej wizji poprzez zastosowanie różnych metod/narzędzi partycypacyjnych. Zdajemy sobie sprawę, że działanie to może wymagać dyskusji i mediacji dlatego naszym celem jest stworzenie przestrzeni do otwartego dialogu, który doprowadzi do opracowania projektu koncepcyjnego Słomianego Rynku.

Przeprowadzonych zostanie 5 spotkań, na które zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje społeczne zainteresowane obszarem Słomianego Rynku, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 10 im. H. Sienkiewicza, ul. Kalinowszczyzna 70 w Lublinie. Na spotkaniach będziemy wspólnie projektować plan zmian Słomianego Rynku.

Razem zastanowimy się: kto korzysta z przestrzeni Słomianego Rynku? Jak chcemy ją zmienić? Co zachować a co dodać? Jaki jest nieodkryty potencjał tego miejsca?

belka przeskalowana