Mapa powstała dzięki mieszkańcom, którzy włączyli się w realizację zadania Zaplanujmy
razem Słomiany Rynek, powierzonego Fundacji Teren Otwarty, we współpracy z Lubelską
Grupą Badawczą, finansowanego przez Urząd Miasta Lublin.

Tu można pobrać mapę: MapaSentymentalnaSłomianegRynku