Powołaliśmy interdyscyplinarną grupę złożoną z badaczy, animatorów społecznych i procesów zmian oraz architektów, posiadającą niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie. Ponadto jako osoby realizujące badania w ramach projektów pozarządowych (m.in badania w ramach LSS-Rezydencje, Mapy Sentymentalne), znamy teren Słomianego Rynku i mamy zbudowane personalne relacje z poszczególnymi jego użytkownikami i mieszkańcami.

Magda Zaworska

architekt krajobrazu (KUL), kulturoznawca, absolwentka Podyplomowego Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, Wydział Architektury (praca dyplomowa : Kanał Żerański Studium możliwości zagospodarowania terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na odcinku od ul. Modlińskiej do granicy m. st. Warszawy - opracowanie koncepcji, map studialnych, analiza rewitalizacji innych obiektów w Polsce). Od 1994 roku związana z Lublinem.

Paulina Paga

Antropolożka kultury i animatorka społeczna. Ukończyła V rok Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy badawczej oraz facylitacyjnej łączy perspektywę antropologiczną, narzędzia z obszaru animacji kultury oraz radiowe doświadczenie reporterskie. Od 10 lat zajmuje się edukacją kulturalną, od przeszło 4 lat pracuje z mieszkańcami późnomodernistycznych osiedli na terenie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej LSM Jest laureatką stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [2015] i Prezydenta Miasta Lublin [2014].

Marta Nazaruk-Napora

Socjologia dała jej możliwość poznania metod i technik, dzięki, którym może rozszerzać swoje horyzonty. Z chęcią korzysta z różnych teorii, które wyznaczają nowe podejścia w badaniach. Specjalizuje się w badaniach ilościowych (skończyła studia z analizy danych), ale z chęcią podejmuje się wyzwań wykraczających poza statystkę. Fascynuje ją poznawanie przestrzeni, również z przyrodniczej perspektywy. Z chęcią miesza się, wciągając również swoją rodzinę, w różne projekty kulturalne. Nie nudzi się.

Agnieszka Duda-Jastrzębska

Specjalizuje się w jakościowych metodach badawczych, ewaluacjach i diagnozach opartych na podejściu partycypacyjnym. Uwielbia tematy, które są blisko życia i codzienności, lubi słuchać, poznawać nowych ludzi i ich perspektywy. Jako certyfikowana trenerka umiejętności miękkich poszukuje przestrzeni, w których może łączyć badania z technikami warsztatowymi. Od wielu lat związana z III sektorem. Pasjonatka podróży, swojej rodziny, tańca współczesnego i fotografii. Absolwentka socjologii UMCS i programu MOST na socjologii UJ.

Iwona Mariańska – Księżniak

Iwona Mariańska¬ Księżniak - socjolożka i kulturoznawczyni. Współorganizatorka Fundacji Podushkowiec, jednej z pierwszych w Lublinie inicjatyw społeczno-kulturalnych na rzecz dzieci i rodziców. Związana ze Stowarzyszeniem Grupa Projekt oraz Fundacją Stara Droga. Współtworzyła kolejne odsłony projektu Lub design, inicjatywy dotyczącej projektowania oraz przestrzeni miejskiej. We współpracy z Fundacją Teren Otwarty realizowała działania społeczno-kulturalne na osiedlu Słowackiego w Lublinie oraz projekt badawczy- Desant Lotnych Badaczy w Śródmieściu.

Michał Fronk

Architekt, rysownik, aktywista kulturalny, architekt krajobrazu. Studia w Lublinie i we Włoszech. Współaranżer i projektant ekspozycji wystaw dla Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Warsztatów Kultury. Współinicjator i współorganizator Warsztatów Architektonicznych OSSA 2008 w Lublinie. Prowadzący i koordynator warsztatów poprzedzonych dialogiem społecznym Działania w Dzielnicach 2010 w Lublinie. Autor instalacji 'OTWIERACZE' na osiedlu Słowackiego w Lublinie. Uczestnik projektu artystycznego „KIOSK ZE SZTUKĄ” DDK Węglin w Lublinie. Od 2010 zajmuje się projektami budynków i przestrzeni publicznych, projektów i strategii rewitalizacji, ekspozycji muzealnych i wystaw sztuki oraz instalacji przestrzennych. Projektowanie traktuje jako sposób myślenia, refleksji i uczenia się, a nie tylko jako zbiór narzędzi i rozwiązywanie problemów.

Agata Will

Pasjonują mnie podróże, ludzie, inne kultury i nowe wyzwania, szczególnie w podejmowaniu niecodziennych praktyk międzynarodowej współpracy kulturalnej i działań animacyjnych. Z wykształcenia jestem iberystką (UMCS), menadżerem kultury (UW, Europejski Dyplom Zarządzania Projektem Kulturowym realizowanego). Realizuję międzynarodowe rezydencje artystyczne, inicjatywy lokalne w dzielnicach Lublina, projekty badawcze. Byłam koordynatorką „Noc Kultury” (2007–2011), „Festiwalu Kultury Iberyjskiej” (2008–2011), współpracowałam z zespołem Lublin 2016 Europejska Stolica Kultury. Jestem stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Wojciech Zirebiec

Absolwent socjologii UMCS, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami społecznymi oraz pedagogiki przedszkolnej. W latach 2006 r. współpracuje przy realizacji i ewaluacji projektów wspierających rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw (Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Lubelska Sieć Aniołów Biznesu, Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu). Od 2008 r. prowadzi działalność gospodarczą (Pracownia Ewaluacji) w ramach której realizuje zlecenia w obszarze badań społecznych, ewaluacji projektów społecznych oraz doradztwa strategicznego. Od 2015 r. zaangażowany w opracowanie i realizację programów rewitalizacji, w tym diagnoz problemów społecznych i konsultacji społecznych.

Artur Duszyk

Zajmował się doradztwem finansowym w zakresie aplikowania o środki unijne, obecnie zgłębia tajniki IT. W grupie zajmuje się koordynacją zadań, wsparciem promocyjnym i logistyką. Jest absolwentem Nauk Politycznych UMCS oraz Zarządzania Projektami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

belka przeskalowana