Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje społeczne do udziału we wspólnym projektowaniu Słomianego Rynku. Zapraszamy na 5 spotkań do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Kalinowszczyzna 70. Razem zastanowimy się: kto korzysta z przestrzeni Słomianego Rynku? Jak chcemy ją zmienić? Co zachować a co dodać? Jakie jest nieodkryty potencjał tego miejsca? Jesteśmy ciekawi Waszych przemyśleń i pomysłów!

Przyjdźcie do nas, zaplanujmy Słomiany Rynek razem!

Dlaczego to robimy?

Proces planowania partycypacyjnego, w odróżnieniu od typowych konsultacji, pozwala włączyć różne grupy interesu w projektowanie miejsca i umożliwić realny wpływ na ostateczną koncepcję. Zależy nam na tym, by mieszkańcy i użytkownicy Słomianego Rynku byli partnerami w tworzeniu koncepcji, a nie jedynie jej konsultantami.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana w przestrzeni bez zaangażowania mieszkańców w proces planowania może skutkować niefunkcjonalnym zagospodarowaniem terenu, a w konsekwencji – zamiast zbliżać użytkowników terenu, może stać się przyczyną konfliktów. Dlatego naszym celem jest stworzenie przestrzeni do otwartego dialogu, który doprowadzi do opracowania projektu koncepcyjnego Słomianego Rynku.

Różnorodne grupy użytkowników mogą posiadać rozbieżne potrzeby dotyczące sposobów korzystania ze Słomianego Rynku. Naszym zadaniem jest doprowadzić do spójnej wizji, uwzględniającej czasami rozbieżne interesy, poprzez zastosowanie metod partycypacyjnych.

 

SR_Zaplanujmy SRv6

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem praktyków (architektów, badaczy, animatorów społecznych), skupionych wokół Fundacji Teren Otwarty i Lubelskiej Grupy Badawczej. Jako osoby indywidualne od ponad dekady pomagamy planować z mieszkańcami zmiany miejskie. Teraz połączyliśmy naszą wiedzę i doświadczenia, żeby wspólnie z Wami wypracować koncepcję zagospodarowania Słomianego Rynku.

Jak będziemy pracować?

SOBOTA 01.07.2017, g. 16:00 – 20:00 Zapraszamy do rozmowy o planowanych działaniach oraz na spacery tematyczne z przewodnikami, którzy podzielą się swoją wiedzą o Słomianym Rynku i okolicy.

CZWARTEK 20.07.2017, g. 10:00 – 15:00 Wspólnie będziemy projektować miejsca do zabaw dla dzieci.

CZWARTEK 27.07.2017, g. 16:00 – 20:00 Będziemy planować sposób zagospodarowania Słomianego Rynku razem z mieszkańcami i użytkownikami.

SOBOTA 23.09.2017, g. 16:00 – 20:00 Zaprezentujemy wstępną koncepcję i wybierzemy najważniejsze funkcje dla Słomianego Rynku.

ŚRODA 20.12.2017, g. 17:00 – 20:00 Podsumujemy finalną koncepcję i wyjaśnimy, co dalej się wydarzy.