Wspólnie planowanie Słomianego Rynku trwa!

Zapraszamy na spotkanie 27 lipca (czwartek),g 16:00 – 20:00 na Słomiany Rynek w Lublinie. Będziemy wspólnie wypracowywać różnorodne funkcje Słomianego Rynku. Zastanowimy się nad przestrzenią uwzględniając historię miejsca, komunikację, miejsc zabaw i odpoczynku czy zieleni. Chcemy włączyć i umożliwić realny wpływ na ostateczny projekt różnym grupom interesu zebranym wokół Słomianego Rynku. Zależy nam na tym, by byli oni partnerami w tworzeniu koncepcji, a nie jedynie jej konsultantami. Zapraszamy mieszkańców w różnym wieku, użytkowników Słomianego Rynku, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy z dziećmi! Będziemy planować miejsca zabaw i dla nich!

Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i instytucje społeczne do udziału we wspólnym projektowaniu Słomianego Rynku. Razem zastanowimy się: kto korzysta z przestrzeni Słomianego Rynku? Jak chcemy ją zmienić? Co zachować a co dodać? Jakie jest nieodkryty potencjał tego miejsca? Jesteśmy ciekawi Waszych przemyśleń i pomysłów!

Dlaczego to robimy?

Proces planowania partycypacyjnego, w odróżnieniu od typowych konsultacji, pozwala włączyć różne grupy interesu w projektowanie miejsca i umożliwić realny wpływ na ostateczną koncepcję. Zależy nam na tym, by mieszkańcy i użytkownicy Słomianego Rynku byli partnerami w tworzeniu koncepcji, a nie jedynie jej konsultantami.

Zdajemy sobie sprawę, że zmiana w przestrzeni bez zaangażowania mieszkańców w proces planowania może skutkować niefunkcjonalnym zagospodarowaniem terenu, a w konsekwencji – zamiast zbliżać użytkowników terenu, może stać się przyczyną konfliktów. Dlatego naszym celem jest stworzenie przestrzeni do otwartego dialogu, który doprowadzi do opracowania projektu koncepcyjnego Słomianego Rynku.

Różnorodne grupy użytkowników mogą posiadać rozbieżne potrzeby dotyczące sposobów korzystania ze Słomianego Rynku. Naszym zadaniem jest doprowadzić do spójnej wizji, uwzględniającej czasami rozbieżne interesy, poprzez zastosowanie metod partycypacyjnych. Kim jesteśmy? Jesteśmy zespołem praktyków (architektów, badaczy, animatorów społecznych), skupionych wokół Fundacji Teren Otwarty i Lubelskiej Grupy Badawczej. Jako osoby indywidualne od ponad dekady pomagamy planować z mieszkańcami zmiany miejskie. Teraz połączyliśmy naszą wiedzę i doświadczenia, żeby wspólnie z Wami wypracować koncepcję zagospodarowania Słomianego Rynku.

Informacje: tel. 500 51 99 69

info@slomianyrynek.pl

Słomiany Rynek!

 

0001